Årsmöte 2023

Årsmötet är via zoom söndagen den 12 mars kl 15:00.

Sista dag att anmäla för deltagande på mötet är den 6 mars.

Anmäl till sekr@srsl.se