Styrelse

 

Välkommen till

Svenska rasklubben för svensk lapphund

 

Styrelse 2019 i SRSL

 

 

Ordförande- Erna-Britt Nordin

Vice Ordförande- Lotta Sjaunja

Sekreterare- Catharina Brandsten

Kassör- Cattlin Marques

Ord. ledamot- Madelene Lindström

Suppleant- Anna Tallroth

Suppleant- Susanne Nylén Lindén

 

Vår mail: sekr@srsl.se