ÅRSMÖTE 2022

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS ÅRSMÖTE

DEN 27:E MARS kl 17:00


PLATS: ZOOM


MÖTESHANDLINGAR HITTAR DU HÄR !


Vi har valt att ha mötet digitalt via zoom eftersom SKK rekommenderar det och det ger större möjligheter för alla medlemmar att delta oavsett var de bor. Föranmälan till mötet måste ske till sekr@srsl.se senast den 22 Mars 17:00

Glöm inte bort att sista dag för motioner är den 13 februari. Motionen skall vara oss tillhanda senast 6 veckor innan årsmötet. Motioner skickas till sekr@srsl.se
Du hittar mer information om hur ett digitalt årsmöte går till på SKK hemsida.