Välkommen till

Svenska rasklubben för svensk lapphund

 

Här nedan hittar du en sammanställning över våra meiladresser och telefonnummer om du behöver komma i kontakt med oss.

 

Ordförande: Erna-Britt Nordin

Sekreterare: Catharina Brandsten, sekr@srsl.se

Kassör: Cattlin Marques, kassor@srsl.se

 

KONTAKT FORMULÄR

 
 
 
 
 
Ja
Nej