Årsmötesprotokoll rättelse

RÄTTELSE AV ÅRSMÖTESPROTOKOLLET 2018

"Jag har av tidigare styrelse i SRSL uppmärksammat att det finns ett fel i årsmötesprotokollet för 2018 där styrelsens förslag under § 17 p. 2 är felaktigt angivet. Eftersom det är mitt protokoll så är det mitt ansvar och jag tar helt på mig att det blivit fel.


Med vänlig hälsning
Fredrik Bruno
Sekreterare SKK/FK
Juridiska avdelningen
Svenska Kennelklubben"