Hälsoenkät

Hälsoenkäten.


En hälsoenkät skickats ut på mail till alla som äger en svensk lapphund och är medlemmar i SRSL. Har du inte fått hälsoenkäten så kontakta oss på: halsoenkatsvensklapphund2019@gmail.com eller skriv till: Catharina Brandsten Hällmålningsvägen 3  42343 Torslanda. 


Det är jätteviktigt att ni inte skickar in enkäter för hundar av annan ras eller oregistrerade svenska lapphundar för då blir statistiken missvisande. Välj helst också att skriva vilken hund det gäller för. Det går naturligtvis att lämna in en enkät anonymt för just bara statistiken men för att vi skall ha en vidare användning för enkäterna även i  avelsarbetet är det också av stor vikt att veta vilka som har ohälsa/ mindre önskad mentalitet.