Inkorsningsprojektet

 

Välkommen till

Svenska rasklubben för svensk lapphund

 

Inkorsningsprojektet

Rasklubben har på uppdrag av sitt årsmöte 2018 satt ihop en projektgrupp för inkorsnings. Detta som en del i det rasbevarande ansvaret av svensk lapphund. Projektgruppen kommer arbeta fram underlag till beslut. Eventuella beslut kommer först tas av styrelsen i SRSL, för att sedan gå vidare till specialklubbens SLK:s huvudstyrelse och därefter gå vidare till SKK för beslut. Det är så beslutsgången är vid denna typ av arbete. Projektgruppen kommer informera om sitt arbete på tre olika platser under 2019 med start på SRSL årsmöte i mars som kommer hållas i Uppland. Prelimärt kommer de övriga informationsträffarna hållas i närheten av Växjö och Piteå. mer info kommer. 

 

Projektgruppen består av:

 

Erna-Britt Nordin, ordförande i SRSL och utställningsdomare samt spetsexpert

Maija-Leena Eloranta, Svenska kennelklubbens avelskommitté

Cattlin Marques, ledamot i SRSL och erfaren uppfödare av såväl svensk som finsk lapphund

Catharina Brandsten, ledamot i SRSL

Ewy Petterson, erfaren uppfödare av svensk lapphund

Ida Svanberg, Uppfödare av svensk lapphund med uttalat intresse för inkorsning och förståelse för dess komplexitet

Christian Lauluten, Erfaren norsk uppfödare av svensk lapphund, finsk lapphund såväl som lapsk vallhund och med uttalat intresse för inkorsning


Projektgruppen har den 19 januari 2019 haft sitt första möte.