Avelsråd

 

Välkommen till

Svenska rasklubben för svensk lapphund

 

Avelsråd

SRSL´s avelsråd bestående av Maria Niska och Ewy Pettersson, nås via mail: avelsrad@srsl.se

OBS! All korrespendens sker vi mail.