Avelslistor

HANHUNDSLISTOR

SRSL vill förtydliga att alla hanhundar hamnar automatisk på dessa listor så fort de blivit HD röntgade och har känd prcd PRA status.


Det har alltså inte tagits hänsyn till hanhundens övriga lämplighet som avelsdjur.

Vårt råd är att kontakta hanhundsägaren och fråga om relevant information.

Det är viktigt att även du som hanhundsägare tar ansvar och följer RAS rekomendationer.

Har din hund avlidit men finns med på dessa listor, kontakta oss i styrelsen så tar vi bort honom.

 

 

SLÄKTSKAPSLISTA

Denna lista får vi varje år från SLU.  Ett index på 100 betyder att hunden är lika mycket släkt med resten av populationen som medelhunden. Ett index under 100 att den är mindre släkt och ett index över 100 att den är mer släkt. Vi strävar inom klubben att varje kombination skall helst ge ett beräknat index under 105 och i ideala fall under 100.  Beräknat index räknas ut genom att ta pappans index + mammans index och dividera med 2. Som vanligt ska man använda listan som ett hjälpmedel, inte som en sanning om vilka hundar man ska använda i avel. Viktigast är att ingen individ oavsett lågt eller högt värde överanvänds. Rekommendationen enligt RAS är max 15 avkommor. Använd helst inte en hane till flera kullar samma år, utan ta en kull och utvärdera kullen innan hanen används igen. 


2021 års släktskapslista sorterad efter hundens namn resp värde 


Föregående år 

2020 års släktskapslista pdf excell

2019 års släktskapslista pdf excell

2019 års släktskapslista bokstavsordning

2018 års släktskapslista pdf excell

2016 års släktskapslista pdf excell

2015 års släktskapslista pdf excell