Rasmöte

Det är dags för MÖTE för att uppdatera RAS

SÖNDAGEN DEN 30 MAJ


10:00-12:00

13:00-16:00


Mötet sker digitalt på Zoom

Anmäl till: ordf@srsl.se senast den 26 maj, endast medlemmar i SRSL kan delta.


Underlag för mötet kommer att läggas ut senast två veckor före på denna plats!

Vi tackar våra medlemmar nya som gamla som deltog på vårt rasklubbsmöte den 19 december. Det blev ett trevligt digitalt möte med bra diskussioner

Nedan har ni klickbara länkar till föreläsningarna

Summering av 2020

Skaderegleringstatistik

Svensk lapphund mentalitet

Utvärdering av RAS 2013

Information från avelsråden

Inkorsningsprojektet

Inmönstring i Norge , filmad föreläsning