Rasmöte

Rasmöte i september x 2 och Oktober x 1 

Utmynnade i detta förslag till nytt RAS. Tack alla medlemmar för gott samarbete och stort engagemang i detta viktiga arbete

RAS FÖRSLAG


Tack för ett bra RAS möte

den 30 maj 2021

Information om RAS revideringen

Utvärdering av RAS 2013 uppdaterat maj 2021

Här kan du läsa om hur aveln bedrivits sedan förra RAS

Svensk lapphund mentalitet, uppdaterad maj 2021

Här kan du läsa om rasens mentalitet

Skaderegleringstatistik

Försäkringsstatistik


Vi tackar våra medlemmar nya som gamla som deltog på vårt rasklubbsmöte den 19 december 2020. Det blev ett trevligt digitalt möte med bra diskussioner

Nedan har ni klickbara länkar till föreläsningarna

Summering av 2020

Skaderegleringstatistik

Svensk lapphund mentalitet

Utvärdering av RAS 2013

Information från avelsråden

Inkorsningsprojektet

Inmönstring i Norge , filmad föreläsning