Rasmöte

Vi tackar våra medlemmar nya som gamla som deltog på vårt rasklubbsmöte den 19 december. Det blev ett trevligt digitalt möte med bra diskussioner

Nedan har ni klickbara länkar till föreläsningarna

Summering av 2020

Skaderegleringstatistik

Svensk lapphund mentalitet

Utvärdering av RAS 2013

Information från avelsråden

Inkorsningsprojektet

Inmönstring i Norge , filmad föreläsning