Rasmöte

 

Välkommen till

Svenska rasklubben för svensk lapphund

 

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS RASMÖTE SOM BLIR I FORM AV EN WEBBKONFERENS


Alla som är medlemmar i SRSL är välkomna.


På agendan: 

Förmiddag 10:00-12:00

- Nulägesrapport av rasen samt RAS arbetet


Eftermiddag 12:30-som längst 16:00

- Presentation av Projektgruppen för inkorsning och deras arbete

- Presentation av inmönstringsprojektet i Norge

- Presentation och information från våra kommittéer.

- Nytt från SRSL


Vi behöver ha din anmälan och eventuellt ämne du vill skall tas upp senast den 3 december.

Anmäl till sekr@srsl.se


Några dagar innan planerat möte kommer du få en länk och lösenord till mötet. Vi kommer använda oss av Zoom. Du kan förbereda genom att ladda ner Zoom innan mötet. Du behöver ha en dator/padda/mobil med ljud, mic och vill du även synas - kamera. För att undvika rundgång rekommenderas ett headseat med mic och hörlurar. Det kommer även gå att ringa in till mötet. 


Välkommen