Start

Vi gör om hemsidan! Dela dina åsiker HÄR

Officiell hemsida för SRSL, sidan har ansvarig utgivare. Läs hur SRSL behandlar dina personuppgifter

Släktskapslistan 2022

Släktskapslistan för 2022 blev försenad om kom inte förrän under våren 2023. Det kommer därför inte ut ytterligare en lista under 2023, men vi kommer försöka få ut 2024 års släktlista så tidigt som möjligt.


Om du har en hund som INTE är tillgänglig för avel pga sjukdom så är vi tacksamma om du meddelar detta till styrelsen antingen via mejl till sekr@srsl.se eller


Om din hund har avlidit så meddela SKK om din hunds bortgång via e-tjänsten Mitt SKK. Där loggar du in via mobilt bank-id och under rubriken "Mina hundar" kan du genom funktionen "Avliden hund" uppge datum och dödsorsak. Tack!

unsplash