Start

 

Välkommen till

Svenska rasklubben för svensk lapphund

 

Hälsoenkäten.

En hälsoenkät skickats ut på mail till alla som äger en svensk lapphund och är medlemmar i SRSL. Har du inte fått hälsoenkäten så kontakta oss på: halsoenkatsvensklapphund2019@gmail.com eller skriv till: Catharina Brandsten Hällmålningsvägen 3  42343 Torslanda. 


MANUSSTOPP TILL NÄSTA LAPPHUNDEN ÄR 1 NOV!!!