Start

 

Välkommen till

Svenska rasklubben för svensk lapphund

 

Kallelse till SRSL årsmöte den 7 mars kl 15:00, Göteborg.

Plats: Arvid Wallgrens Backe 20 Göteborg


Insläpp (byggnaden är inte öppen för allmänheten) från klockan 12:30. SRSL kommer bjuda på lättare förtäring.


Klockan 13.30 Har vi föreläsning med Inga-Lill Larsson som kommer prata om vad det innebär när man har hundar av spetstyp i andra änden av kopplet. Hon kommer också prata lite om valpbeskrivningar och hur uppfödare kan ha nytta av dem.


Klockan 1500 Årsmöte

Vi har förlängt motionstiden med 1 vecka så motioner kan senast lämnas in till sekr@srsl.se den 1 februari.


Varmt välkommen önskar SRSL styrelse.


Hälsoenkäten.

Nyligen så har en hälsoenkät skickats ut på mail till alla som äger en svensk lapphund och är medlemmar i SRSL. Har du inte fått hälsoenkäten så kontakta oss på: halsoenkatsvensklapphund2019@gmail.com eller skriv till: Catharina Brandsten Hällmålningsvägen 3  42343 Torslanda.