Start

Vi gör om hemsidan! Dela dina åsiker HÄR

Officiell hemsida för SRSL, sidan har ansvarig utgivare. Läs hur SRSL behandlar dina personuppgifter

Aktuellt

Möte Tema Genetisk Variation

SRSL bjuder in till digitala möten på tema genetisk variation för sina medlemmar!

22 oktober kl: 19 00 så gör vi en kort avstämning på hur det ser ut med avelsdatan 2023 för svensk lapphund för att sedan diskutera hur man kan öka den genetiska variationen hos svensk lapphund. Det blir uppdaterad information från det rasmöte som hölls i juli på Blå Wingen.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till sekr@srsl.se senast den 18 oktober. 

Släktskapslistan 2022

Släktskapslistan för 2022 blev försenad om kom inte förrän under våren 2023. Det kommer därför inte ut ytterligare en lista under 2023, men vi kommer försöka få ut 2024 års släktlista så tidigt som möjligt.


Om du har en hund som INTE är tillgänglig för avel pga sjukdom så är vi tacksamma om du meddelar detta till styrelsen antingen via mejl till sekr@srsl.se eller


Om din hund har avlidit så meddela SKK om din hunds bortgång via e-tjänsten Mitt SKK. Där loggar du in via mobilt bank-id och under rubriken "Mina hundar" kan du genom funktionen "Avliden hund" uppge datum och dödsorsak. Tack!

unsplash